Poprzez szeroki zakres prac związanych rewitalizacją gleby, przywracamy wartości użytkowe i przyrodnicze gruntom o dużej skali zniszczenia.

Wysoki poziom degradacji posiadają w szczególności:

  • Miejsca po składowiskach przemysłowych, elektrowniach, hutach oraz kopalniach i hałdach. Dzięki zastosowaniu odpowiednich roślin rekompensujemy niekorzystne zmiany w glebie oraz gospodarujemy na nowo teren zniszczony działalnością wydobywczą.
  • Tereny skażone metalami ciężkimi. W tym przypadku sadzimy rośliny, które je rozkładają lub pobierają metale ciężkie wraz ze zbiorem biomasy.
  • Okolice stacji benzynowych. Specjalne rośliny są w stanie pobrać zanieczyszczenia z gleby oraz powietrza.

Degradacja nie dotyczy jednak tylko miejsc związanych z przemysłem i budownictwem. Podjęcie odpowiednich działań związanych z rekultywacją gleby jest obowiązkiem użytkownika, który przeprowadzał w danym miejscu każdego rodzaju działania pozarolnicze.